Het bestuur bestaat uit

Voorzitter:                          Colin Zaalberg

Vice voorzitter + LAR:   Harold Hamer

Secretaris:                          Ria Wolfkamp

Penningmeester:             John Duteweert

Bestuurslid:                      Siny Mulder

Bestuurslid:                      Arno Vrielink

Bestuurslid:                  Herbert Beunk